Horni Lišta
Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku
Podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu Centra základního výzkumu, projekt LC 510. Centrum zahájilo činnost 1. 5. 2005.
Spodní lišta
25. 10. 2011