Horni Lišta
Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku
Podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu Centra základního výzkumu, projekt LC 510. Centrum zahájilo činnost 1. 5. 2005.

Anotace

Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku se zaměří na ty oblasti nanoelektroniky, které umožní využití unikátních kvantových jevů, ale vyžadují řešení problémů ve třech směrech základního výzkumu:
  1. Nalezení nových zdrojů fotonů, kompatibilních s křemíkovou technologií, které by umožnily přenos informace fotony. Hlavním cílem bude prověřit existenci optického zisku a možnost sestrojení laseru na bázi Si nanokrystalů;
  2. Využití spinu nosičů náboje v polovodičových nanostrukturách pro uchování a přenos informace, hlavním cílem bude příprava a výběr nejperspektivnějšího spintronického materiálu z hlediska pracovní teploty a doby spinové koherence, která přímo určuje jeho praktickou použitelnost;
  3. Výzkum nanostruktur na bázi uhlíku, zejména:
    1. příprava nanodiamantových filmů, studium jejich unikátních, především povrchových elektronických vlastností a bioaktivace povrchu s cílem navržení nových bio-sensorů či polem řízených nano-transistorů a
    2. příprava uhlíkových nanotub a fullerenových lusků, studium jejich struktury, elektronických a fotochemických vlastností, důležitých pro cílenou laserovou přípravu. Důležité pro transport aktivních sloučenin v medicíně je studium solubilizace fullerenů metodami supramolekulární chemie.
Významným cílem Centra bude vytvoření v ČR scházející mezioborové platformy, propojující fyziku, chemii, elektroniku a biologii. Uchazeči prověří možnosti propojení výzkumu v oblasti křemíkových a uhlíkových nanostruktur, integrace optoelektronických a spintronických prvků v polovodičových nanostrukturách, jejich propojení s uhlíkovými nanostrukturami a možnosti integrovat nanoelektroniku a různé typy biosenzorů.

Celý text projektu:
DOC (1MB)
Některé detailnější informace o prováděném výzkumu lze nalézt na níže uvedených stránkách členských pracovišť Centra:
Spodní lišta
25. 10. 2011