Horni Lišta
Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku
Podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu Centra základního výzkumu, projekt LC 510. Centrum zahájilo činnost 1. 5. 2005.

Kontakt

Sektetářka: Tajemník Rady Centra: Řešitel – koordinátor:
Petra Šnajdrová Prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. RNDr. Jan Kočka, DrSc.
FZÚ AV ČRFZÚ AV ČRFZÚ AV ČR
Cukrovarnická 10Cukrovarnická 10Cukrovarnická 10
162 53 Praha 6162 53 Praha 6162 53 Praha 6
E-mail: snajdr@fzu.cz E-mail: pelant@fzu.cz E-mail: kocka@fzu.cz
Telefon: +420 220 318 523 Telefon: +420 220 318 502 Telefon: +420 220 318 449

Odkazy

Spodní lišta
25. 10. 2011