Horni Lišta
Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku
Podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu Centra základního výzkumu, projekt LC 510. Centrum zahájilo činnost 1. 5. 2005.

Struktura Centra

S1 Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. příjemce – koordinátor
S2 Ústav fyzikální chemie J. Heyerovského Akademie věd ČR, v.v.i. spolupříjemce
S3 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy spolupříjemce

Rada Centra

Ing. Karel Jungwirth, DrSc. FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha zástupce příjemce S1 – koordinátora
RNDr. Jan Kočka, DrSc. FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha řešitel – koordinátor
Prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha tajemník Rady Centra
Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. ÚFCH AV ČR, v.v.i., Praha zástupce příjemce S2
Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. ÚFCH AV ČR, v.v.i., Praha řešitel S2
Prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. MFF UK, Praha zástupce příjemce S3
doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. MFF UK, Praha řešitel S3
Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. UFI FSI VUT, Brno
Prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. FJFI ČVUT, Praha
Prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc. SLCHPL UP, Pardubice
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. FJFI ČVUT, Praha
doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. UTB, Zlín
doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc. TC AV ČR , Praha
Ing. Dušan Nohavica, CSc. ÚRE AV ČR, Praha
Ing. Stanislav Kapsia On Semiconductor ČR, a. s.
Spodní lišta
25. 10. 2011